• Bồn nước sơn hà
    Bồn nước sơn hà
TP.Hà Nội Kinh Doanh
0936 156 769 0243.997.0696
MiềnBắc MiềnTrung Kinh Doanh 2
0962 914 242
Hảiphòng Đà Nẵng 0904 151 746
0905 038 001
TP.HCM Bắc Ninh 0932 169 727
0915 922 536
bang-bao-gia-bon-nuoc-inox-son-ha-moi-nhat-trong-t

Bảng báo giá bồn nước inox Sơn Hà mới nhất trong tháng 11 - 2017

Để giúp quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo mức giá của bồn nước inox Sơn Hà khi có nhu cầu chọn mua, đại lý phân phối SEABIG xin đưa ra bảng báo giá như sau!

Bồn nước inox Sơn Hà là thiết bị lưu trữ nước chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh nguồn nước được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn tại tất cả các thời điểm trong năm. Chính vì vậy, để phục vụ cho nhu cầu mua sắm thiết bị này, đại lý phân phối bồn nước SEABIG - 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội thông báo giá của bồn nước inox Sơn Hà mới nhất trong tháng 11 - 2017 để dễ dàng tham khảo!

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN
1 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD500 1,840,000đ 01 1,840,000đ
2 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD700 2,092,000đ 01 2,092,000đ
3 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD1000 2,515,000đ 01 2,515,000đ
4 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD1200 2,766,000đ 01 2,766,000đ
5 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050) SHD1350 3,159,000đ 01 3,159,000đ
6 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F960 3,835,000đ 01 3,835,000đ
7 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F1140 3,917,500đ 01 3,917,500đ
8 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F1140 4,990,000đ 01 4,990,000đ
9 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F1380 5,270,000đ 01 5,270,000đ
10 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F1380 6,515,000đ 01 6,515,000đ
11 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F1380 7,620,000đ 01 7,620,000đ
12 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F1420 9,240,000đ 01 9,240,000đ
13 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 11,365,000đ 01 11,365,000đ
14 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 13,200,000đ 01 13,200,000đ
15 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN500 2,020,000đ 01 2,020,000đ
16 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN700 2,292,000đ 01 2,292,000đ
17 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN1000 2,715,000đ 01 2,715,000đ
18 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN1200 2,966,000đ 01 2,966,000đ
19 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050) SHN1350 3,419,000đ 01 3,419,000đ
20 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F960 4,075,000đ 01 4,075,000đ
21 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F1140 4,187,500đ 01 4,187,500đ
22 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F1140 5,290,000đ 01 5,290,000đ
23 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F1380 5,510,000đ 01 5,510,000đ
24 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F1140 6,635,000đ 01 6,635,000đ
25 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F1380 6,755,000đ 01 6,755,000đ
26 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F1140 7,550,000đ 01 7,550,000đ
27 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F1380 7,860,000đ 01 7,860,000đ
28 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F1420 9,760,000đ 01 9,760,000đ
29 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 11,885,000đ 01 11,885,000đ
30 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F1420 13,920,000đ 01 13,920,000đ
31 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD500 1,840,000đ 01 1,840,000đ
32 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD700 2,092,000đ 01 2,092,000đ
33 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD1000 2,515,000đ 01 2,515,000đ
34 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD1200 2,766,000đ 01 2,766,000đ
35 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050) BAMD1350 3,159,000đ 01 3,159,000đ
36 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F960 3,835,000đ 01 3,835,000đ
37 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F1140 3,917,500đ 01 3,917,500đ
38 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F1140 4,990,000đ 01 4,990,000đ
39 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F1380 5,270,000đ 01 5,270,000đ
40 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F1140 6,395,000đ 01 6,395,000đ
41 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F1380 6,515,000đ 01 6,515,000đ
42 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F1140 7,270,000đ 01 7,270,000đ
43 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F1380 7,620,000đ 01 7,620,000đ
44 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F1420 9,240,000đ 01 9,240,000đ
45 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420) BAMD4500F1420 10,302,500đ 01 10,302,500đ
46 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F1420 11,365,000đ 01 11,365,000đ
47 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F1420 13,200,000đ 01 13,200,000đ
48 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN500 2,020,000đ 01 2,020,000đ
49 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN700 2,292,000đ 01 2,292,000đ
50 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN1000 2,715,000đ 01 2,715,000đ
51 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN1200 2,966,000đ 01 2,966,000đ
52 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050) BAMN1350 3,419,000đ 01 3,419,000đ
53 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F960 4,075,000đ 01 4,075,000đ
54 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F1140 4,187,500đ 01 4,187,500đ
55 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F1140 5,290,000đ 01 5,290,000đ
56 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F1380 5,510,000đ 01 5,510,000đ
57 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F1380 6,755,000đ 01 6,755,000đ
58 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F1140 7,550,000đ 01 7,550,000đ
59 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F1380 7,860,000đ 01 7,860,000đ
60 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F1420 9,760,000đ 01 9,760,000đ
61 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420) BAMN4500F1420 10,822,500đ 01 10,822,500đ
62 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F1420 11,885,000đ 01 11,885,000đ
63 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F1420 13,920,000đ 01 13,920,000đ
64 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F1140 7,270,000đ 01 7,270,000đ
65 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F1420 10,302,500đ 01 10,302,500đ
66 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F1140 6,395,000đ 01 6,395,000đ
67 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F1420 10,822,500đ 01 10,822,500đ
68 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F1420 8,765,000đ 01 8,765,000đ
69 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F1420 8,445,000đ 01 8,445,000đ
70 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F1420 8,445,000đ 01 8,445,000đ
71 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1420) BAMN3500F1420 8,765,000đ 01 8,765,000đ
 
Mọi thông tin cần hỗ trợ khi chọn mua bồn chứa nước inox Sơn Hà, quý khách hàng có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ thông qua hotline: 
0964 140 808

Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Bài viết khác:
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 01

Kinh doanh 02

Miền Nam

Tư vấn kỹ thuật
Hotline: 0936 156 769
Tin tức
huong-dan-dat-bon-theo-dung-tich
bon-nuoc-dai-thanh
httpzeovn
bon-nuoc-son-ha
bon-nuoc-inox-son-ha
mua-bon-nuoc-inox