• Bồn nước sơn hà
    Bồn nước sơn hà
TP.Hà Nội Kinh Doanh
0936 156 769 0243.997.0696
MiềnBắc MiềnTrung Kinh Doanh 2
0962 914 242
Hảiphòng Đà Nẵng 0904 151 746
0905 038 001
TP.HCM Bắc Ninh 0932 169 727
0915 922 536
thong-bao-gia-bon-nuoc-inox-son-ha-moi-nhat-re-nha

Thông báo giá bồn nước inox Sơn Hà mới nhất rẻ nhất đầu năm 2018

Trung tâm phân phối bồn nước inox Sơn Hà xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bồn nước inox Sơn Hà mới nhất 2018!

Để thuận lợi hơn cho nhu cầu tham khảo sản phẩm và mua bồn nước inox Sơn Hà của người tiêu dùng được thuận lợi nhất, quý khách hàng vui lòng có thể tham khảo giá thành chi tiết tại: 

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN
1 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD500 1.750.000đ 01 1.750.000đ
2 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD700 1.970 000đ 01 1.970.000đ
3 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD1000 2.450.000đ 01 2.450.000đ
4 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD1200 2.600.000đ 01 2.600.000đ
5 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050) SHD1350 3.159.000đ 01 3.159.000đ
6 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F960 3.790.000đ 01 3.790.000đ
7 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F1140 3.850.000đ 01 3.850.000đ
8 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F1140 4.940.000đ 01 4.940.000đ
9 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F1380 5.180.000đ 01 5.180.000đ
10 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F1380 6.300.000đ 01 6.300.000đ
11 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F1380 7.250.000đ 01 7.250.000đ
12 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F1420 9.200.000đ 01 9.200.000đ
13 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 11.300.000đ 01 11.300.000đ
14 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 12.900.000đ 01 12.900.000đ
15 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN500 1.950.000đ 01 1.950.000đ
16 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN700 2.170.000đ 01 2.170.000đ
17 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN1000 2.650.000đ 01 2.650.000đ
18 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN1200 2.860.000đ 01 2.860.000đ
19 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050) SHN1350 3.419.000đ 01 3.419.000đ
20 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F960 4.050.000đ 01 4.050.000đ
21 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F1140 4.100.000đ 01 4.100.000đ
22 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F1140 5.280.000đ 01 5.280.000đ
23 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F1380 5.420.000đ 01 5.420.000đ
24 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F1140 6.400.000đ 01 6.400.000đ
25 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F1380 6.550.000đ 01 6.550.000đ
26 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F1140 7.350.000đ 01 7.350.000đ
27 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F1380 7.600.000đ 01 7.600.000đ
28 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F1420 9.700.000đ 01 9.700.000đ
29 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 11.900.000đ 01 11.900.000đ
30 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F1420 13.700.000đ 01 13.700.000đ
31 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD500 1.750.000đ 01 1.750.000đ
32 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD700 1.970 000đ 01 1.970 000đ
33 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD1000 2.390.000đ 01 2.390.000đ
34 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD1200 2.600.000đ 01 2.600.000đ
35 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050) BAMD1350 3.159.000đ 01 3.159.000đ
36 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F960 3.785.000đ 01 3.785.000đ
37 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F1140 3.877.500đ 01 3.877.500đ
38 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F1140 4.940.000đ 01 4.940.000đ
39 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F1380 5.220.000đ 01 5.220.000đ
40 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F1140 6.170.000đ 01 6.170.000đ
41 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F1380 6.300.000đ 01 6.300.000đ
42 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F1140 6.980.000đ 01 6.980.000đ
43 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F1380 7.250.000đ 01 7.250.000đ
44 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F1420 9.200.000đ 01 9.200.000đ
45 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420) BAMD4500F1420 10.300.000đ 01 10.300.000đ
46 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F1420 11.300.000đ 01 11.300.000đ
47 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F1420 12.900.000đ 01 12.900.000đ
48 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN500 1.950.000đ 01 1.950.000đ
49 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN700 2.170.000đ 01 2.170.000đ
50 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN1000 2.600.000đ 01 2.600.000đ
51 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN1200 2.860.000đ 01 2.860.000đ
52 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050) BAMN1350 3.419.000đ 01 3.419.000đ
53 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F960 3.900.000đ 01 3.900.000đ
54 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F1140 4.100.00đ 01 4.100.00đ
55 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F1140 5.250.000đ 01 5.250.000đ
56 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F1380 5.450.000đ 01 5.450.000đ
57 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F1380 6.550.000đ 01 6.550.000đ
58 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F1140 7.350.000đ 01 7.350.000đ
59 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F1380 7.600.000đ 01 7.600.000đ
60 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F1420 9.700.000đ 01 9.700.000đ
61 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420) BAMN4500F1420 10.700.000đ 01 10.700.000đ
62 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F1420 11.900.000đ 01 11.900.000đ
63 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F1420 13.700.000đ 01 13.700.000đ
64 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F1140 6.980.000đ 01 6.980.000đ
65 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F1420 10.300.000đ 01 10.300.000đ
66 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F1140 6.170.000đ 01 6.170.000đ
67 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F1420 10.700.000đ 01 10.700.000đ
68 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F1420 8.550.000đ 01 8.550.000đ
69 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F1420 8.100.000đ 01 8.100.000đ
70 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F1420 8.100.000đ 01 8.100.000đ
71 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1420) BAMN3500F1420 8.550.000đ 01 8.550.000đ


 
SEABIG là đơn vị phân phối sản phẩm bồn nước inox Sơn Hà chính hãng, uy tín và lớn tại miền Bắc. Vì vậy mà nó đã trở thành địa chỉ mua hàng đáng tin cậy của một bộ phận khách hàng không nhỏ. 
 
Vào mỗi thời điểm trong năm, SEABIG luôn luôn cập nhật chính sách giá mới cho bồn inox Sơn Hà sao cho mức giá đó hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Để biết rõ được chính sách mua hàng hiện tại dành cho mình, quý khách hàng có thể liên hệ thông qua hotline: 0961 425 166  hoặc tổng đài bán hàng: 1900 636 798 hoặc đến trực tiếp Showroom tại địa chỉ 391 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội.
 
Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ:
    ✔ Giao hàng và kéo bồn dưới 8 tầng
    ✔ Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Sơn Hà dành cho bồn nước inox.
 

Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Bài viết khác:
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 01

Kinh doanh 02

Miền Nam

Tư vấn kỹ thuật
Hotline: 0936 156 769
Tin tức
huong-dan-dat-bon-theo-dung-tich
bon-nuoc-dai-thanh
httpzeovn
bon-nuoc-son-ha
bon-nuoc-inox-son-ha
mua-bon-nuoc-inox